Gratis ebook Anavatos door Rob Laanen

 

Anavatos, najaar 1822.


`Dit is de weg', lispelde de kleine donkere gestalte.
De schaduw van de bloeddorstige krijgsheer van het Osmaanse Leger
met de onheilspellende naam Kara Ali, viel over de ineengedoken Pavlos
Koraïs heen. Een mengeling van opgedroogd stinkend zweet en de
bedwelmende walm van rottende tanden onder een onverzorgde
diepzwarte hangsnor deden hem ineenkrimpen. Verderop klonk het
gesnuif van nerveuze paarden. Onverwachts richtte de kleine sluwe
Koraïs zich op.
`Eerst mijn beloning', siste hij.
De zwaar behaarde linkerhand van de krijgsheer greep zich vast in het
linnen hemd van de tegenspartelende Koraïs. Het zonlicht weerkaatste op
het kromzwaard van de krijgsheer waarvan de punt van het lemmet
trillend tot stilstand kwam op de adamsappel van Koraïs.
`Een ding, aardworm: Als je liegt, hak ik hier persoonlijk je hoofd eraf!'
`Ik lieg niet, heer. Een Koraïs houdt altijd woord!'
Het hoofd van de krijgsheer draaide langzaam naar links waar een
nauwelijks begaanbaar pad langs een berghelling omhoog liep. Dikke
zweetdruppels dropen langs het tanige gezicht van Koraïs omlaag.
`Ik begrijp uw wantrouwen, heer, het eerste stuk ziet er niet uitnodigend
uit. Maar als u mij toestaat, zal ik u het bewijs leveren.'
De krijgsheer wenkte naar twee van zijn mannen. Koraïs haalde
opgelucht adem toen de punt van het zwaard zich losmaakte van zijn keel.
`Wijs ons de weg en ik zal je belonen.'
Koraïs knikte. De drie mannen volgden hem.

Na honderd meter moeizaam omhoog klauteren, draaide de weg naar

rechts en liep hij verder omhoog door hoge dichte struiken. De vier

mannen raakten steeds verder verwijderd van de hoofdroute. Na nog drie
bochten hield Koraïs in.

 

download in PDF

download in EPUB

Zoek & boek uw vakantie