Denksport FAMILIEPAKKET

denksportpakket

Deze zomer biedt Denksport je het familiepakket aan met verschillende puzzeltypes voor de gehele familie. Het familiepakket bestaat uit een Zweeds,Varia en een Sudoku puzzelboek.

Lees verder

Assortiment Denksport

Zolang er sterren aan de hemel staan

zolang de sterren aan de hemel staanZolang er sterren aan de hemel staan, een mooi, soms wat zoetsappig boek. Leest lekker weg over een Joodse vrouw uit Parijs, die door Moslims uit handen van de Duitsers werd gehouden. Het zal denk je dan maar in de huidige tijd staan moslims en joden vaak lijnrecht tegenover elkaar. Dus ben ik maar eens gaan Googelen. Wat blijkt: "Destijds werd talloze Franse Joden het leven gered doordat ze konden onderduiken onder de Grote Moskee in Parijs" Een boek wat duidelijk maakt dat het niet belangrijk is of je Joods, Moslim of katholiek bent, maar hoe je je als mens gedraagd. Ook een boek over liefde.

Hope is de eigenaresse van een bakkerij op Cape Cod. Haar in Frankrijk geboren grootmoeder Rose lijdt aan Alzheimer en vraagt haar in een zeldzaam moment van helderheid naar Parijs te gaan en om uit te zoeken wat er in de Tweede Wereldoorlog met haar familie is gebeurd. 
Hope vertrekt naar Frankrijk, en haar zoektocht leidt haar naar zowel een kerk, een synagoge als een moskee; naar een geschiedenis verborgen in de verschrikkingen van de Holocaust, en naar een lang-verloren liefde die zijn eigen geheimen met zich meedraagt. 

Een echte aanrader!

Boek van de maand November: Kapitaal in de 21e eeuw - Thomas Piketty

 Het is in ieder geval een boek wat de discussie doet ontbranden over  de inkomensverdeling in Nederland.  Van hard werken word je niet rijk, omdat over dat inkomen belasting moet worden betaald. Niet werken, maar inkomen genereren door beleggen en speculeren wordt naar verhouding veel minder belast.

Een van de grootste problemen van de economie is de opeenhoping en de verdeling van kapitaal. Dat hangt nauw samen met problemen van ongelijkheid, van concentratie van welvaart en van economische groei. Bevredigende oplossingen voor die problemen waren tot nu toe moeilijk te vinden. Theorieën te over, maar relevant historisch onderzoek is niet voorhanden. In Kapitaal in de eenentwintigste eeuw analyseert Thomas Piketty een groot aantal gegevens uit de laatste twee eeuwen en uit twintig landen. Zo weet hij fundamentele economische en sociale processen bloot te leggen. Hij toont aan dat de moderne economische groei en de spreiding van kennis ons in staat hebben gesteld om de ongelijkheid op apocalyptische schaal die Marx had voorspeld te voorkomen. Maar de diepere structuur van kapitaal en ongelijkheid is er in wezen niet door veranderd, zoals we in ons optimisme na de Tweede Wereldoorlog hebben gedacht. De belangrijkste oorzaak van de ongelijkheid is de tendens dat de opbrengst op kapitaal groter is dan de economische groei - en dat dreigt nu tot extreme ongelijkheid te leiden. Het wakkert de onvrede aan en ondermijnt democratische verworvenheden. Het is aan de politiek om die tendens in te tomen. 
Kapitaal in de eenentwintigste eeuw is een buitengewoon ambitieuze onderneming, waarvan de grote waarde alom wordt erkend. Het is een herbezinning op de economische geschiedenis en dwingt ons de werkelijkheid nuchter onder ogen te zien.

Zoek & boek uw vakantie

Raven hengelsport